Rawda Logistics streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u ontevreden of heeft u een opmerking?  Dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon. Wij lossen het probleem graag voor u op.

Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Rawda Logistics een duidelijke klachtenprocedure. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

De procedure

 1. Klacht indienen
  U kunt uw klacht digitaal indienen door een e-mail te versturen naar: info@rawdalogistics.nl.  U ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging.

Om uw klacht zo snel mogelijk te beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw bericht:

 • Uw NAW- Gegevens.
 • Een eventueel referentienummer.
 • De datum waarop de klacht zich heeft voorgedaan.
 • Een beschrijving van uw klacht.
 • Eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.
 • Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.
 1. Uw klacht wordt in behandeling genomen
  De case wordt onderzocht door de verantwoordelijke binnen onze organisatie. Uw contactpersoon kan voor een toelichting contact met u opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen Rawda Logistics gesproken met de persoon-en die met de case te maken hebben. Wij streven er altijd naar dit binnen 15 werkdagen af te ronden.

     3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke oplossing/ verbeter acties Rawda Logistics aanbrengt.

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.